Legal Notice

Publishing

De mijncrmkiezen.nl website is eigendom van de Prodware Groep.

Hosting

De service provider de website van direct en permanent materiaal voorziet, is het bedrijf Prodware.

Auteursrecht en and reproductionrechten

De gehele site is onderworpen aan de internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief iconografische en fotografische afbeeldingen.

Reproductie van de gehele of een deel van deze site op welk medium dan ook is ten strengste verboden zonder toestemming. Reproductie van teksten op een papieren drager is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Geen betaling voor distributie
 • Respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen wijzigingen of aanpassingen)
 • Duidelijk en leesbaar citaat uit de bron als volgt:
 • Document afkomstig van de website www.mijncrmkiezen.nl.
 • Reproductierechten zijn voorbehouden en strikt beperkt.

Voor elk ander gebruik kunt u ons raadplegen.

Nominative informatie

De informatie die u verzendt, gaat rechtstreeks naar Prodware Groep, die uw informatieverzoeken afhandelt. U hebt volledige rechten op toegang, wijziging, correctie en annulering van nominatieve informatie die op u betrekking heeft.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt contact opnemen met:

  Prodware  Nederland B.V. 
  Van Voordenpark 1,a 
  5301 KP Zaltbommel

  Data Protection Officer: dpo@prodware.nl

  E-mailvertrouwelijkheid

  Met betrekking tot informatie met betrekking tot elektronische postoverdracht informeren wij u dat:

  De privacy van correspondentie verzonden via het internet is niet gegarandeerd

  Elektronische mails worden op een computermedium bewaard zolang de organisatie nodig heeft om te reageren

  Links

  De website www.mijncrmkiezen.nl bevat links naar andere websites. Deze sites, waarvan de adressen regelmatig worden geverifieerd, maken geen deel uit van de site www.mijncrmkiezen.nl. De redactie van Mijncrmkiezen heeft geen controle over de inhoud ervan en wijst alle verantwoordelijkheid af voor de daarin aanwezige informatie.